Proje Yürütücüsü

Doç.Dr. Umut Orhan

Çukurova Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

uorhan@cu.edu.tr

Araştırmacı

Dr.Öğr.Üyesi B. Tahir Tahiroğlu

Çukurova Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

btahircu.edu.tr

Bursiyer

Proje Asist. Enis Arslan

Çukurova Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

enisarslan@gmail.com

Bursiyer

Arş.Gör. Erhan Turan

Çukurova Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

eturan@cu.edu.tr